El-sjekk

El-sjekk

El-sjekk i Oslo, Asker og Bærum

Hva er el-sjekk og el-kontroll

El-sjekk og el-kontroll innebærer at en autorisert elektriker kontrollerer det elektriske anlegget på et overordnet plan. Normalt starter en elsjekk i sikringsskapet, som er hjertet i boligens elektriske anlegg. Her ser vi etter varmegang, samtidig som sikringsskapets generelle tilstand undersøkes nøye.

Det er viktig at sikringsskapet følger gjeldende forskrifter og er oppgradert til dagens standard. Videre tester vi strømmåler, jordfeilbryter og eventuelt overspenningsvern dersom det er installert i sikringsskapet

En garanti for at alt er i orden.
Vi har autoriserte elektrikere i Oslo som kan ta en systematisk gjennomgang av sikringsskap, kabler, stikkontakter og brytere. Det vil gi deg en garanti for at alt er i orden med ditt elektriske anlegg. Finner vi noen mangler under din el-sjekk vil vi komme med råd om forbedring til deg som boligeier.

Et typisk råd vi gir under en el-sjekk er å begrense bruken av skjøteledninger. Mange går nemlig i den brannfarlige fella og bruker skjøteledninger til flere ting enn man burde. Eksempelvis skal fastmonterte gjenstander som TV og vaskemaskin alltid benytte veggfaste stikkontakter. Hvis vi oppdager betydelige feil under en elsjekk blir dette registrert i tilstandsrapporten som boligeier har plikt til å utbedre.

Hva gjøres under en elsjekk ? 

 • Kontroll av elektriske ledninger og kabler
  Vi sjekker om kabler, ledninger, stikkontakter, brytere og annet elektrisk utstyr er i god stand, og riktig installert.
 • Kontroll av sikringsskap:
  Vi  sjekker sikringsskapet for å se om sikringer / automatsikringer er riktig dimensjonert og fungerer som de skal.
 • Gjennomgang av belysningssystemer
  Lysarmaturer og lamper sjekkes for å sikre at de fungerer riktig og er i god stand.
 • Sjekk av apparater
  Elektriske apparater, som ovner og vaskemaskiner, blir også inspisert for å sikre at de er trygge og fungerer som de skal.
 • Sjekk av dokumentasjon
  Vi ser også  på dokumentasjon og vedlikeholdshistorikk, for å bekrefte at alt er i samsvar med gjeldende standarder og forskrifter.

Det sjekkes om det er god jordforbindelse i elektriske systemer, noe som er viktig for sikkerheten 

Autoriserte fagfolk
Våre kontrollører er autoriserte fagfolk som tilfredsstiller krav til kompetanse og metode. Dette har igjen positiv effekt på din forsikring. Så lenge din elsjekk møter kravene og det elektriske anlegget er godkjent, er det vanlig for forsikringsselskapene å redusere premien på forsikringen.

Hva koster en el-sjekk?

Gjennomsnittlig tar en el-sjekk ca.1-3 timer, så den faktiske prisen vil variere, men vi har fastpris på 3.125 ink mva for elsjekk i leilighet.

Har du spørsmål angående elsjekk eller ønsker å bestille en elsjekk av din bolig.
Vi utfører el-sjekk termografering Oslo, Bærum og Asker.

Ta kontakt med oss, så kan vi gi deg en fastpris på kontroll av din bolig.

Våre samarbeidspartnere

 • easee
 • kundens beste
 • defa
 • varme comfort
 • sensio
 • xcomfort
 • el-flex
 • eaton 
 • Registrert el-installatør
 • DIN TRYGGHET FOR GOD
  FAGLIG
  KOMPETANSE

 • Godkjent som lærebedrift

  Vi tar samfunnsansvar og er godkjent lærebedrift. Lærebedriftene gir ungdommer og voksne mulighet til å fullføre en fagutdannelse, og ivaretar dermed en svært viktig samfunnsoppgave.

 • Godkjent lærebedrift
Godkjent lærebedrift